FANDOM


Wandersmok Dagura - smok występujący w serialu, należał do Dagura.

Wandersmok Dagura
Dagur's Skrill-RoB
Gatunek Wandersmok
Klasa Klasa Uderzeniowa
Zbieranie (lv 60) 165k/h - ryby

165k/h - drewno

Koszt / Szukanie 12 500 monet/10 godzin
Odblokowanie Limitowane poszukiwanie
Rola Zbieranie ryb i drewna
Opis (ang) "The silhouette of a Skrill is the symbol of the Berserker tribe. This Dragon was once "owned" by Dagur the Deranged until Hiccup set it free. Dagur is NOT happy."
Lokalizacja Wyspa Cichego Życia
Status Wyjątkowy;Limitowany
Nazwa (ang) Dagur's Skrill